Norwegian Lobster Farm AS kom gjennom nåløyet i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Fase 2, Horizon 2020. Selskapets grûndere gjennomførte først en vellykket pitch i Brussel i juli 2019, noe som medførte at prosjektet på tilsammen 18 millioner kroner ble finansiert. Nå skal selskapet gjennomføre et 2 årig prosjekt som skal bygge opp en industriell pilot for porsjonshummeroppdrett på Finnøy i Rogaland.