Den fjerde internasjonale konferansen om bestandsstyrking og havbeite ble avholdt i 2011. Poster finner du her:

Poster abstract