Produksjonsmetode

Forskning og utvikling

Norwegian Lobster Farm har løst flaskehalser i liten og kontrollerbar skala Selskapet har bygget biomasse i takt med kompetanse og har tilrettelagt et utviklingsløp som gjør det mulig å oppskalere oppdretts-produksjon av hummer i Norge og andre steder i verden. […]

Les mer

Teknologi

Norwegian Lobster Farm har utviklet og patentert en oppdrettsteknologi som er biologisk, teknologisk og økonomisk bærekraftig Produksjonssystemet muliggjør en full utnyttelse av vannvolum i 3 dimensjoner og tilrettelegger for sporing av individer gjennom hele produksjonssyklusen. Teknologien gjør det dermed mulig å […]

Les mer

Automatisering

Helautomatisert produksjon Norwegian Lobster Farm har utviklet roboter for sortering av yngel, innsetting av yngel, fôring i individuelle bur, samt utviklet bildebehandlingsprogram og remote desktop løsning som bidrar til å automatisere produksjonsmetoden.

Les mer

Fôrutvikling

I landbaserte resirkuleringsanlegg er det viktig å redusere fôrspill for å kunne opprettholde et optimalt vannmiljø Norwegian Lobster Farm har derfor utviklet et velfungerende formulert fôr som hummeren spiser med god appetitt fra klekking til porsjonshummer. Dette fôret er tilpasset selskapets egenutviklede fôringsrobot som doserer fôret […]

Les mer