Norwegian Lobster Farm har laget en brosjyre som beskriver selskapet.

Brosjyren finner du her:

Brosjyre_Norsk-Engelsk